Esneklik ve Verimlilik

Hızlı olabilmenin önemli bir şartı da esnek yapıda olabilmektir. Bulut Teknolojisi ile ihtiyaç olan kapasite arttırımları veya ihtiyaç fazlası kapasite azaltımları hızlıca yapılabilmektedir. Bulut Teknolojileri esnek davranabilme özellikleri sayesinde firmalara sundukları ihtiyaç durumunda kapasitenin arttırılması ya da azaltılması imkanı, şahıs ve firmaları ciddi bir ek maliyetten kurtarmaktadır.

about-image
about-image

Zaman ve Mekan Bağımsız Çalışma İmkanı

  Bulut bilişim kullanıcılarına, internet erişiminin olması şartı ile istenilen her yerden ve tercih edilen tüm zaman aralıklarında çalışmayı mümkün kılabilmektedir.

about-image

Güvenlik

  Bilgi çağının en büyük problemi olan güvenlik firmalar için ciddi bir yüktür. Firmalar sadece kullandıkları sistemleri daha güvenli kılmak için çok sayıda güvenlik uzmanı çalıştırmak zorunda kalmaktadır. Kişisel bazda düşünüldüğünde de her yıl sıklıkla yaşanan hırsızlık, bilgisayar ve disk bozulması gibi sebepler ile bilgisayarlardaki bilgi yığınları yok olabilmektedir. Kullanıcıların, kişisel bilgisayarları yerine bilgilerini bulut sistemlerinde depolama yolunu seçmeleri durumunda hem bu bilgilere her zaman ulaşabilmeleri hem de çalışmalarına daha güvenilir bir şekilde devam etmeleri olası kılınabilir.

Yazılım Güncellemeleri

  Firmaların yazılım güncellemeleri ile uğraşması vakit ve iş gücü kaybetmelerine sebep olmaktadır. Bunun yanında yazılım güncellemeleri firmalara ek bir maliyet getirir. Bulut Bilişim Teknolojisi ile bu yüklerin tedarikçi firmalar tarafından karşılanması, firmaları bu maliyetten ciddi oranda kurtarabilir.

about-image

Çevre Dostu

  Bulut Bilişim sistemlerinin kullanılması ile %60’a kadar sağlanan enerji tasarrufu ile çevreye büyük bir katkı sağlanmaktadır. Ayrıca %35 civarında daha az bir karbon salımının gerçekleşmesi, hava kirliliğinin önlenmesine büyük bir katkı sağlamaktadır.

about-image
about-image

Rekabet

  Bulut Bilişim sistemleri rekabet ortamını oluşturacak girişimlerin önündeki en büyük engellerden biri olan sermaye miktarını azaltması sebebi ile rekabet ortamına hareketlilik sağlayabilir.

about-image

Düşük Maliyet

  Bulut altyapısının kullanılması büyük firmaların kar marjını arttırması, küçük firmaların rekabet avantajını arttırması ve sektöre girecek yeni girişimcilerin önündeki engelleri azaltması sebebi ile çok önemlidir.

  Bulut Bilişim sistemlerinde donanım ve yazılım kaynaklarının ortak olarak kullanılmasından dolayı sistem maliyetleri düşüktür..

  Bulut Bilişim Sistemleri’nde ödemenin kullanılan kaynaklarla orantılı olması sayesinde ekstra maliyet oluşmaz.